Tất cả các chuyên đề Cyber Security đều có học bổng và được review, test bởi các chuyên gia trong ngành nhằm đạt điều kiện mang tính thực tế và quan trọng phải thực sự dễ hiểu . Tất cả đều có học bổng để khuyến khích thành viên tập trung học theo hướng tích cực, tiếp thu kiến thức tự nhiên không áp lực. Và mình khuyến khích các bạn cố gắng lấy học bổng ha.

LEGAL HACKING  VIA NETWORK PENETRATION TESTING
Chuyên đề dành cho những bạn cần 1 thế mạnh kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế cụ thể, có lòng  đam mê lĩnh vực Network Cyber Security, Infor Sec, Red Team, Network Penetration Testing (NPT) - Kiểm thử bảo mật hệ thống mà không biết bắt đầu từ đâu.

🌳Chi tiết 🌳

Cyber Forensic on The Internet via Investigation for Legal Hackers | Blue Team | Digital Investigators
Chuyên đề dành cho các bạn theo hướng điều tra pháp y kỹ thuật số - Digital Forensic, Blue Team, SOC, IT Managers. Giúp bạn mới bắt đầu theo hướng blue team có các hướng nhìn cân bằng giữa yếu tố điều tra - phòng thủ  - tấn công và hạ tầng mà không biết bắt đầu từ đâu. Thấy được các lỗ hổng trực tiếp các doanh nghiệp trên thế giới.

🌳Chi tiết🌳

ADVANCED HACKING SERVER VIA PRIVILEGE ESCALATION FOR RED TEAM
Đây là chuyên đề nâng cao về tấn công các loại Servers thông qua kỹ thuật leo thang đặc quyền mà các hackers và Red Team hay sử dụng. Được thiết kế danh cho bạn nào theo hướng thiên về tấn công.

🌳Chi tiết🌳


MISSION OF THE PROJECT
Mục đích của dự án này là giúp các bạn muốn tiếp cận lĩnh vực Cyber Security theo hướng dễ hiểu, thực tế, tiết kiệm chi phí và thời gian tối đa. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này thì mình thấy đây là lĩnh vực khá tốn kém và thử thách, vì mình đã từng trải qua 2 quá trình tự học lẫn được đào tạo bài bản chuyên nghiệp nên mình rất hiểu những khó khăn đối với người bắt đầu, hoặc các bạn đã có kinh nghiệm nhưng chưa định hướng được mức phát triển tiếp theo của bản thân trong lĩnh vực đầy thách thức và hấp dẫn này. Tất cả khóa học chuyên đề Cyber Security đều có học bổng, tài khoản học online 24/24 có giá trị vĩnh viễn, nhóm các thành viên ưu tú để mọi người chia sẻ nhau trong công viêc, và được lifetime support chuyên đề bạn đang theo. Tất cả đều được hướng dẫn bằng tiếng việt 100% theo cách dễ hiểu nhất.

About IT Intructor - Mr. Khoa NT - Người trực tiếp sản xuất các chuyên đề Cyber Security kiêm hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên tham dự
You may know me as KHOA NT since 2007, I'm an Cyber Security Consultant | Analyst | Evangelist & Senior Security Engineer with 14 years of experience. I'm currently working in the Cyber Security realm as a Business owner and cooperate fully with other IT companies.

I also hold IT Security International Certifications such as: OPSWAT OECA|OLSA |OESA |ODSA |OSSA |NSE |SCNP |CEH | CompTiA Security+ |MCSE Security |MCTS |MCDST |CCNA. 

And I've always had a passion for training, learning and sharing everything I knew in the Network - Cyber Security field.

I have created my social media presence because I've always had a passion for teaching and the Network - Cyber security field is growing in demand faster than it can fill jobs.

My goal is to be an extraordinary mentor for those with any sort of interest in Network - Cyber security and help grow our community in the process.

When I'm not consulting, penetration testing, creating IT Security courses or teaching, I also enjoy , playing the Piano, cover some English songs such as Disney Medley, collecting art-books, drawing anime characters and learning Japanese culture .

​I hope you enjoy my teaching style, fun and easy to understand!
Your business is our business
Khoa NT.