CẢM NHẬN VỀ CÁC CHUYÊN ĐỀ KHÓA HỌC ONLINE 24/24 ANYTIME - ANYWHERE KÈM ĐÁNH GIÁ REVIEW CỦA CÁC HỌC VIÊN IT ĐANG CÔNG TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. ( VSEC, FPT, OCP, Techcombank, phòng an ninh mạng PA05, PWC.....)

Bên dưới là một phần cảm nhận và đánh giá của các bạn đã và đang tham gia chuyên đề Cyber Security an ninh mạng.

Chúc mừng thành viên @Phạm Giang, chính thức đưọc cơ quan NCSA ( National Cyber Security Agency ) của chính phủ Thailand nhận vào thực tập.

Cảm ơn lời chúc và review của Giang đối với các kiến thức chuyên môn mình chia sẻ cho cộng đồng nhiều ha, chúc Giang luôn thành công, thăng tiến trong sự nghiệp như dự định.