Thân chào các bạn, sau khi triển khai chuyên đề NPT đúng như lộ trình trước đó dự tính. Hôm nay mình sẽ lên kế hoạch mới cho page trong mùa hè 2021 này. Tuy nhiên, mình cần phải làm những công việc nhỏ còn tồn đọng theo Lists bên dưới:

1) Xuất bản PDF 9 kỹ năng cần có trong lĩnh vực Cyber Security

2) Sản xuất Video hướng dẫn cách học hiệu quả cho người mới bắt đầu với chuyên đề Network Penetration Testing via Legal Hacking by using MSF nâng cao.

3) Phân tích kỹ hơn câu hỏi của 1 bro học viên trong lớp NPT về câu hỏi đứng ở đoạn mạng này thì "Penetrate - thâm nhập" ở network segment khác ra sao. Và port forwarding trên modem nó khác với câu lệnh portfwd trong Metasploit Framework như thế nào ?

4) Sản xuất chuyên đề mới của riêng mình bên cạnh review special plan của em Vincent Nguyen.

Hi vọng mọi việc đúng tiến độ,

Trân trọng và chúc sức khỏe

Khoa NT - Your good friend